Voľby do orgánov samosprávy obcí 2020

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2020

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku alebo hovorovo komunálne voľby sú voľby poslancov zastupiteľstiev a starostov obcí, mestských častí a primátorov miest.

Výsledky volieb

V dokumentoch nižšie nájdete podrobne výsledky volieb z roku 2018. Kliknite na tlačidlo "sťiahnuť" pre zobrazenie podrobností

 

Vyhlásenie kandidatúry

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce

 

Informácie pre voličov a kandidátov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 57/2020 Z. z. určil deň konania nových voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 3. októbra 2020.

Ikona

Informácie pre voliča 125 KB 0 downloads

 

Vzory kadidátnych listín

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne a politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 4. februára 2020), zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Ikona

Vyhlásenie kandidáta 28 KB 0 downloads

Výsledky sú zaokrúhlené

Účasť na týchto voľbách v %

0

Okrsok 1.

0

Okrsok 2.

0

Spolu