Voľby do EU parlamentu

Voľby do EU parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 sa na Slovensku uskutočnili v sobotu 25. mája 2019. V poradí dvanáste voľby do Európskeho parlamentu, zároveň štvrté na Slovensku, sa uskutočnili v EÚ v rámci celoeurópskych volieb do Európskeho parlamentu od 23. mája do 26. mája 2019.[ Novozvolený Európsky parlament bude mať 705 kresiel, pričom Slovensko v ňom obsadí 14 mandátov, o jeden viac ako v predošlom volebnom období. Parlament medzi rokmi 2014 – 2019 mal 751 kresiel, počet mandátov sa znížil kvôli vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktoré je plánované na 29. marca 2019.

Výsledky volieb

výsledky volieb do EP boli zverejnené v nedeľu 26.5.2019 o 23:00 hod

 

Informácie

Ďalšie informácie

 

Výsledky sú zaokrúhlené

Účasť na týchto voľbách v %

0

Okrsok 1.

0

Okrsok 2.

0

Spolu