Voľby a referendum

Voľby konájuce sa na územi SR

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).
Voľby do VÚC a samospráv
Voľby do NRSR
Prezidentské voľby

Voľby do NRSR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sú voľby poslancov do najvyššieho slovenského legislatívneho orgánu. Voľby sú všeobecné, priame, rovné a tajné. Konajú sa raz za štyri roky počas jediného dňa (v sobotu). Vo voľbách si občania zvolia 150 členov – zástupcov politických strán (poslancov), volených pomerným volebným systémom, v rámci jedného volebného obvodu (celé Slovensko).

Voľby do NRSR 2016

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie detailu.

Voľby do NRSR 2020

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie detailu.

Voľby do NRSR 2023

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie detailu.

Voľby do VÚC

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Voľby do VÚC 2013

Kliknite na tlačidlo vstúpiť, pre zobrazenie volebných dokumentov.

Voľby do VÚC 2017

Kliknite na tlačidlo vstúpiť, pre zobrazenie volebných dokumentov.

Voľby do VÚC 2022

Kliknite na tlačidlo vstúpiť, pre zobrazenie volebných dokumentov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku alebo hovorovo komunálne voľby sú voľby poslancov zastupiteľstiev a starostov obcí, mestských častí a primátorov miest.

Voľby do orgánov samosprávy obci 2014

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie výsledkov.

Voľby do orgánov samosprávy obci 2018

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie výsledkov.

Voľby do orgánov samosprávy obci 2020

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie výsledkov.

Voľby do orgánov samosprávy obci 2022

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie výsledkov.

Prezidentské voľby

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Prezidentské voľby 2014

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie výsledkov.

Prezidentské voľby 2019

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie výsledkov.

Voľby ostatné

Voľby do EU parlamentu, Referendum

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie výsledkov.

Referendum 2014

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie výsledkov.

Referendum 2023

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie výsledkov.