Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Pri verejnom obstarávaní sa uplatňujú princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti ako aj princíp proporcionality, princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Verejné obstrarávania
Správy a dokumenty
Predkladanie ponúk

Úrad pre verejne obstarávanie

Profil verejného obstarávania

Kliknite na "Zobraziť", pre zobrazenie profilu na externom linku.Po kliknutí budete presmerovaný na externy odkaz.

Tlačidlom zobrazíte profil

Súhrne správy a dokumenty

Kliknite na "Zobraziť", pre zobrazenie dokumentov na externom linku.Po kliknutí budete presmerovaný na externy odkaz.

Tlačidlom zobrazíte dokumenty

Výzvy

Dokumenty

Výzvy na predkladanie ponúk

Kliknite na "Zobraziť", pre zobrazenie výziev na externom linku.Po kliknutí budete presmerovaný na externy odkaz.

Súhrnné správy do roku 2014

Kliknite na "Zobraziť", pre zobrazenie správ na externom linku.Po kliknutí budete presmerovaný na externy odkaz.

Klikni na tlačidlo pre zobrazenie ponúk

Klikni na tlačidlo pre zobrazenie správ