Uznesenia 2022-2026

Uznesenia

Uznesenie z obecného zastupiteľstva je oficiálny dokument, ktorým obecné zastupiteľstvo (t.j. zákonodarný orgán obce) rozhoduje o určitých záležitostiach týkajúcich sa správy obce. Uznesenie môže byť prijaté počas zasadnutia obecného zastupiteľstva, kde sa zastupitelia stretnú a hlasujú o konkrétnych návrhoch a otázkach.

Uznesenia zo zasadnutí OZ