Dane a poplatky

Dane a poplatky

Miestne dane, priznanie k miestnym daniam, poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Zaujíma Vás ako postupovať pri priznaní miestnej dane? Ako a za akých podmienok požiadať o zníženie/odpustenie poplatku za odpad? Alebo si chcte prezrieť VZN týkajce sa miestnych daní a poplatkov? Tu sa to dozviete jednoducho a rýchlo stačí vybrať možnosť (vpravo), ktorá Vás zaujíma.
Miestne dane
VZN č. 45/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Priznanie k daniam
Priznanie k dani za nehnuteľnosť, psa ...
Poplatky za odpad
Žiadosť o zníženie odpustenie poplatku, oznámenie o odcestovaní ...

Dokumenty na stiahnutie