Cenníky

Cenníky

Sadzobník správnych poplatkov, cenník služieb na obecných cintorínoch, sadzobník cien služieb poskytovaných obcou HarichovceZaujíma Vás aká je cena za osvedčenie podpisu, za žiadosť o stavebné povolenie na výstvbu rodinného domu, za služby na obecných cintorínoch či napríklad cena ze prenájom verejného priestranstva a mnoho iných ? Potom ste na správnom mieste.
Správne poplatky
Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona 145/1995 Zb. z., ktoré obec vyberá za správne úkony platný od 1.1.2018.
Služby
Príloha č. 1 k VZN č. 26/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska, sadzobník cien služieb poskytovaných Obcou Harichovce

Dokumenty na stiahnutie