Úradná tabuľa

Úradna tabuľa obce Harichovce

Na tomto mieste su zverejňované potrebné informácie a administratíva v obci. Najdôležitejšie oznamy z obci na jednom mieste.
Oznamy
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.
Schválene návrhy
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.
Návhry na pripomienkovanie
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.

Oznamy

Contact your city's business license department to find out about getting a business licensewhich essentially grants you the right (after you pay a fee, of course) to operate a business in that city. When you file your license application, the city planning or zoning department will check to make sure your area is zoned for the purpose you want to use it for and that there are enough parking spaces to meet the codes.
Administratíva
Inventore veritatis et quasi archite cto beatae vitae dicta sunt.
Oznamy
Inventore veritatis et quasi archite cto beatae vitae dicta sunt.

Schválené návrhy

Contact your city's business license department to find out about getting a business licensewhich essentially grants you the right (after you pay a fee, of course) to operate a business in that city. When you file your license application, the city planning or zoning department will check to make sure your area is zoned for the purpose you want to use it for and that there are enough parking spaces to meet the codes.
Príjmy
Inventore veritatis et quasi archite cto beatae vitae dicta sunt.
Výdavky
Inventore veritatis et quasi archite cto beatae vitae dicta sunt.

Návrhy na pripomienkovanie

Predkladáme Vám návrhy k pripomienkovému konaniu. V súlade so zákonom 369/1990 Zb.§ 6 čl. 4. možno predkladať pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Pripomienky
Inventore veritatis et quasi archite cto beatae vitae dicta sunt.
Podnety
Inventore veritatis et quasi archite cto beatae vitae dicta sunt.

Správne konania

Predkladáme Vám návrhy k pripomienkovému konaniu. V súlade so zákonom 369/1990 Zb.§ 6 čl. 4. možno predkladať pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Verejné správy
Inventore veritatis et quasi archite cto beatae vitae dicta sunt.
Konania
Inventore veritatis et quasi archite cto beatae vitae dicta sunt.

Najnovšie správy

Najaktuálnejšie správy z našej obce Harichovce.