Obec Harichovce
modernizuje komunikáciu

Nahliadnúť Webové sídlo obce Harichovce Aktuality a správy na jednom mieste. Nový web obce chce zlepšiť komunikáciu medzi obcou a občanom. Nahliadnite na novú stránku a nájdite čo potrebujete.

Úradná tabuľa

Oznamy, schválené návrhy, návrhy na pripomienkovanie, správne konania

Obecný úrad

Štruktúra OCÚ, profily členov obecného zastupiteľstva a ich právomoci, komisie

Hospodárenie obce

Rozpočet, záverečný účet a výročná správa obce

Voľby a referendum

Informácie k voľbám a ich podrobné výsledky

Verejné obstarávanie

Profil VO, výzvy na predkladanie ponúk, správy a dokumenty

Implementácia projektov

Projekty realizované v našej obci

Uznesenia a zápisnice

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ

VZN a smernice

Všeobecne záväzné nariadenia, smernice a interné dokumenty obce

Kontrolná činnosť

Plány kontrolných činností a odborné stanoviská hlavného kontrolóra obce

Všetko dôležité na úradnej tabuli

Oznamy, schválené návrhy, návrhy na pripomienkovanie, správne konaniaNajdôležitejšou súčasťou obcnej samosprávy je úradná tabuľa. Na tejto elektronickej verzií si viete skontrolovať všetky oznamy, návrhy, výzvy, zadania a podobne. Funguje na rovnakom princípe ako fyzická úradná tabuľa, no tu sa dostanete k všetkým potrebným náležitostiam jednoducho, z pohodlia domova.
pexels-oleg-magni-2058152

Hospodárenie obce Harichovce

Rozpočty obce & hospodárenie

Chceš dostávať novinky z našej obce na svoj e-mail ?