Prezidentské voľby 2014

Prezidentské voľby 2014

Prezidenta Slovenskej republiky volia od roku 1999 občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.[3] Právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do NR SR.[4] Kandidáta na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov NR SR alebo aspoň 15 000 občanov, na základe petície. Návrh sa musí odovzdať predsedovi NR SR najneskôr 21 dní od vyhlásenia volieb.[5] Za prezidenta môže byť zvolený každý občan, ktorý je voliteľný do NRSR a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.

Výsledky volieb

výsledky volieb do NR SR.

Ikona

Výsledky volieb – 1. kolo 524 KB 0 downloads

Ikona

Výsledky volieb – 2. kolo 283 KB 1 downloads

Informácie

Ďalšie informácie

 

Zoznam kandidátov na prezidenta

Schválení kandidáti

Výsledky sú zaokrúhlené

Percentuálna úspešnosť kandidátov %

Úspešnosť kandidátov v 2. kole prezidentských volieb

0

R.FICO

0

A.KISKA