Zasadnutia OZ

6. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

5. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

4. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

3. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

2. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva