Zasadnutia OZ

3. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

2. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva