Obecný úrad

Obecný úrad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam maximus orci quis leo sagittis suscipit. Nullam eu erat eu neque malesuada volutpat. Maecenas interdum rutrum dignissim. Ut sit amet feugiat mauris.
Štruktúra obecného úradu
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.
Vedenie obce Harichovce
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.
Komisie zriadene pri OZ
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.

Funkcia obecného úradu...

Popis právomoci obecného úradu a zastupiteľstva obce Harichovce. Prečítajte si čo robí OU a o čom rozhoduje. Taktiež vás zaujíma kedy vznikol obecný úrad v našej obci?

Dozvedieť sa viac

Štruktúra obecného úradu

Starosta obce

Ing. Lubomír Belej

schranka@harichovce.sk
Referent, pokladník, evidencia obyvateľstva

Magda Peklanská

schranka@harichovce.sk
Referent, miestne dane-DzN, pes, odpad, rozhodnutia

Mgr. Anna Federová

schranka@harichovce.sk
Referent, účtovníctvo, mzdy

Beáta Sekelská

schranka@harichovce.sk
Hlavný kontrolór obce

Patrik Hrobľák

schranka@harichovce.sk

Vedenie obce 2018 - 2022

Všetko čo sa v obci plánuje a robí, je pre vás. Veľmi radi budujeme a uceľujeme našu komunitu. Chceme vytvárať priateľské prostredie a vzťahy na každej úrovni. Profesionálny a osobný prístup ku každému z vás.
Odpočet funkčného obdobia

Týždne

Dni
Ing. Lubomír Belej
Starosta obce

8. Zastupujúci starosta obce Harichovce zvolení dňa 01.01.2019

The Hightst Glory of the Citizen’s revolution was this; it connected in one indissoluble bond the principles of civil government with the principles of humanity. Saepe eveniet ut et voluptates etena repudiandae sint et molestiae non recusandae.

Priority starostu obce

Obecné zastupiteľstvo 2018/2022

Komisie zriadené pri OZ

Komisie obecného zastupiteľstva - sa zriaďujú v zmylse § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je predseda, ktorého volí z radov poslancov obecné zastupiteľstvo.

Komisia na ochranu verejného záujmu

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie členov komisie.

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie členov komisie.

Komisia verejného poriadku, redakčná a pre styk s verejnosťou

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie členov komisie.

Komisia sociálna, bytová, pre kultúru a ostatné organizácie

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie členov komisie.

Komisia pre šport a DHZ

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie členov komisie.

Komisia pre školstvo a mládež

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie členov komisie.

Komisia financií, rozpočtu a verejného obstarávania

Kliknite na tlačidlo vstúpiť pre zobrazenie členov komisie.