Obecný úrad

Obecný úrad

Štruktúra obecného úradu
Vedenie obce Harichovce
Komisie zriadene pri OZ

Štruktúra obecného úradu

Starosta obce

Ing. Lubomír Belej

starosta@harichovce.sk
Referent, pokladník, evidencia obyvateľstva

Magda Peklanská

peklanska@harichovce.sk
Referent, miestne dane-DzN, pes, odpad, rozhodnutia

Mgr. Anna Federová

federova@harichovce.sk
Referent, účtovníctvo, mzdy

-

Hlavný kontrolór obce

Patrik Hrobľák

Vedenie obce 2022 - 2026

Všetko čo sa v obci plánuje a robí, je pre vás. Veľmi radi budujeme a uceľujeme našu komunitu. Chceme vytvárať priateľské prostredie a vzťahy na každej úrovni. Profesionálny a osobný prístup ku každému z vás.
Odpočet funkčného obdobia

Týždne

Dni
Ing. Lubomír Belej
Starosta obce

8. Starosta obce Harichovce zvolený dňa 03.10.2020

Komisie zriadené pri OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu

Ing. Štefan Staroň - predseda
Mgr. Ľubor Mikula MBA
Peter Zavacký
verejnost@harichovce.sk

Komisia výstavby a bytov, územného plánovania a ochrany životného prostredia

Mgr. Ľubor Mikula MBA - predseda
PharmDr, Lukáš Bryndza
Ing. Matúš Hrušovský
Ing. Štefan Staroň
Ing. Pavel Novák
vystavba@harichovce.sk

Komisia sociálna, pre kultúru a ostatné organizácie

Anna Tomaškovičová - predseda
PhDr. Ivan Lesnický
Ing. Jozef Peklanský
Dominik Černický
Iveta Ščavnická
Mgr. Anna Federová
Ing. Ernest Krompigel
Mgr. Katarína Kapralčíková
Mgr. Andrea Hutník
Slávka Bendíková
Mgr. Renáta Hrušovská
kultura@harichovce.sk

Komisia pre šport a DHZ

Peter Závacky - predseda
Ing. Štefan Staroň
Ing. Daniel Mecko
Mgr. Danka Mikulová MBA
Bc. Zuzana Šefčíková
Ing. Peter Linek
Stanislav Jevoš
Stanislav Staroň
Michal Repaský
Štefan Baluch
sport@harichovce.sk

Komisia pre školstvo a mládež

PharmDr. Lukáš Bryndza - predseda
Ing. Matúš Hrušovský
Dominik Černický
Mgr. Miroslava Dzurillová
Mgr. Viera Hudačková
Michaela Mecková
Ing. Denisa Mlynárová
Mgr. Magdaléna Neupauerová
Ing. Bc. Zuzana Šmelková
JUDr. Nikola Užáková
skolstvo@harichovce.sk

Komisia financií, rozpočtu a verejného obstarávania

Ing. Jozef Štofko – predseda
Ing. Jozef Peklanský
Mgr. Ľubor Mikula MBA
financie@harichovce.sk