Obecný úrad

Obecný úrad

Štruktúra obecného úradu
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.
Vedenie obce Harichovce
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.
Komisie zriadene pri OZ
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.

Štruktúra obecného úradu

Starosta obce

Ing. Lubomír Belej

schranka@harichovce.sk
Referent, pokladník, evidencia obyvateľstva

Magda Peklanská

schranka@harichovce.sk
Referent, miestne dane-DzN, pes, odpad, rozhodnutia

Mgr. Anna Federová

schranka@harichovce.sk
Referent, účtovníctvo, mzdy

-

schranka@harichovce.sk
Hlavný kontrolór obce

Patrik Hrobľák

schranka@harichovce.sk

Vedenie obce 2022 - 2026

Všetko čo sa v obci plánuje a robí, je pre vás. Veľmi radi budujeme a uceľujeme našu komunitu. Chceme vytvárať priateľské prostredie a vzťahy na každej úrovni. Profesionálny a osobný prístup ku každému z vás.
Odpočet funkčného obdobia

Týždne

Dni
Ing. Lubomír Belej
Starosta obce

8. Starosta obce Harichovce zvolený dňa 03.10.2020

Text doplní starosta

Priority starostu obce

Obecné zastupiteľstvo 2022/2026