Organizácie

Organizácie v našej obci

ŠK Harichovce
Športový klub v našej obci Harichovce
FSK Harihovčan
Folkórna skupina Harihovčan
Farnosť
Farnosť v obci Harichovce
Materská škola
Materská škola v našej obci Harichovce
Únia žien
Komunita žien ktorá vypomáha v obci
Základná škola
Základná škola v našej obci Harichovce
ZPOZ
Zbor pre občianske záležitosti
Urbariát p.s
Pozemkové spoločenstvo Harichovce