Mimoriadne situácie

Odstávka vody 24.01.2023

Dňa 24.01.2023 bude na uliciach Potočná, Nová a Filinského dočasne prerušená dodávka pitnej vody z