Ako vybaviť

Ako vybaviť potrebné náležitosti v obci

Cenníky

Cenníky

Cenníky Sadzobník správnych poplatkov, cenník služieb na obecných

Čítaj viac
Ostatná agenda

Ostatná agenda

Ostatná agenda Osvedčovanie podpisov a listín, životné prostredie

Čítaj viac
Dane a poplatky

Dane a poplatky

Dane a poplatky Miestne dane, priznanie k miestnym

Čítaj viac
Stavebný úrad

Stavebný úrad

Stavebný úrad Ohlásenie stavieb, žiadosť o vydanie stavebného

Čítaj viac
Evidencia cintorínov

Evidencia cintorínov

Evidencia cintorínov Prevádzkový poriadok pre pohrebiská cintorínov, úprava

Čítaj viac
Evid. obyvateľstva

Evid. obyvateľstva

Eviencia obyvateľstva Prihlásenie alebo ukončenie trvalého či prechodného

Čítaj viac