Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 27.12.2023 o 18:00

GALÉRIA
Dátum: 24.12.2023
Autor: Ing. Lubomír Belej

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Harichovce, ktoré sa uskutoční dňa 27.12.2023 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Harichovciach.

Ing. Lubomír Belej
starosta obce

Program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva:

 

  1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Kontrola uznesení
  5. Schválenie programu zasadnutia.
  6. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce.
  7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2024
  8. Schválenie dodatku UP v súlade so žiadosťou pani Mgr. Zuzana Krokkerová
  9. Rôzne
  10. Záver