Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - 16.12.2023 18:00

SÚBOR
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - 16.12.2023  18:00

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Harichovce, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2023 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Harichovciach.

Ing. Lubomír Belej
starosta obce

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva:


1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola uznesení
5. Schválenie programu zasadnutia.
6. Schválenie úprav sadzobníka cien služieb poskytovaných obcou
Harichovce
7. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce.
8. Schválenie zásad podávania a preverovania, preverovania a evidovania
oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
9. Schválenie dodatku č.1 územného plánu.
10. Schválenie PHSR 2024-2029
11. Schválenie rozpočtu obce na rok 2024
12. Rôzne
13. Záver

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na OZ Veľkosť: 199.3 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2023