Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

10. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 29.09.2023

Obec Harichovce 29.09.2023

Nakoľko OZ nabolo v rámci 09. Zasadnutia OZ uznášania schopné nasledovalo 10. Zasadnutie OZ, ktoré sa konalo 29.09.2023 na ktorom sa riešili nasledujúce záležitosti:
  • Schválenie úverovej žiadosti Envirofond, stoková sieť
  • Schválenie spoluúčasti k žiadosti o NFP na základe výzvy č. PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR s názvom "Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný dinančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl".

Audiovizuálny záznam z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Harichovce. Video zverejnené so súhlasom obce Harichovce a súhlasom všetkých osôb zobrazených v audiovizuálnej nahrávke. Používať záznam na vlastné účely je prísne zakázané. Všetky práva vyhradené. Z videa boli zmazané časti, ktoré podliehali ochrane osobných údajov ( fáza predstavovania kandidátov na post kontrolóra obce Harichovce)