Komisia výstavby a bytov, územného plánovania a ochrany životného prostredia

Náplň činnosti komisie

Členovia

Členovia komisie

Predseda komisie

Mgr. Ľubor Mikula, MBA

PharmDr. Lukáš Bryndza

Ing. Matúš Hrušovský

Ing. Štefan Staroň

Ing. Pavel Novák

Súbory na stiahnutie