Komisia pre školstvo a mládež

Náplň činnosti komisie

Členovia

Členovia komisie

Predseda komisie

PharmDr. Lukáš Bryndza

Dominik Černický

Mgr. Miroslava Dzurillová

Ing. Matúš Hrušovský

Mgr. Viera Hudáčková

Michaela Mecková

Ing. Denisa Mlynárová

Mgr. Magdaléna Neupauerová

Ing. Bc. Zuzana Šmelková

JUDr. Nikola Užáková