Hospodárenie obce

Ako obec hospodári?

Nazrite do záverečných faktúr našej obce. Ak máte záujem môžete si ich stiahnúť. Rozdelené sú podľa príslušných rokov.
Aktuálne rozpočty
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.
Výročne správy
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.
Príjmy a výdavky obce
But I must explain to you how all this mista en idea of denouncing.

Výročná správa Obce Harichovce ako konsolidovaný celok

Rozpočty obce Harichovce príjmy / výdavky

Príjmy v predošlých rokoch

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

Výdavky v predošlých rokoch

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0