FS Harihovčan

FS Harihovčan

Folkórna skupina Harihovčan vznikla z popudu miestnych folklórnych nadšencov, predovšetkým Anny Krompigelovej, Tibora Hrušovského a Štefana Glovička, po oslavách 725. výročia prvej písomnej zmienky o obci Harichovce 14. Januára 1994. Prvou a dlhoročnou vedúcou a choreografkou do roku 2012 bola Anna Krompigelová. Vo svojich počiatkoch folklórna skupina pokračovala v národopisných aktivitách speváckého krúžku, ktorý v obci úspešne pôsobil a už v roku 1933 pod vedením učiteľa a zberateľa ľudových piesni Juraja Stolcza nahral v Československom rozhlase Harichovské ľudové spevy.

Folklórna skupina vystúpila s týmito pásmami

Hudba ako hýbna sila obce

Zbierka ľudových piesni, zachovaných zvykov, obradov a tancov tvoria základný repertoár folklórnej skupiny Harihovčan, ktorá je hybnou silou kultúrnych aktivít v obci. Folklórna skupina vystupuje pri rôznych svetských, cirkevných a obecných slávnostiach, má významný podiel na vzniku folklórnych slávností v Harichovciach, ktoré sa od jej vzniku v roku 1994 v obci pravidelne organizujú a v súčasnosti patria medzi významné regionálne prehliadky folklóru s účasťou domácich i zahraničných kolektívov.
Harihofčan

Silná aktivita zboru

Skupina úspešne účinkovala na festivaloch doma i v zahraničí /Spišské folklórne slávnosti, Východoslovenský folklórny festival v Dargove, FS v Heľpe,Krivanoch, Smižanoch, Iliašovciach, Markušovciach, Danišovciach, Liptovskej Tepličke, Spiš. Štvrtku, v Bieczu a Starom Sacze v Polsku, v Maďarsku, Srbsku a Taliansku. Pre Slovenský rozhlas, resp. Radio Regina nahrala skupina upravené pásma Stavanie mája, Dožinky, Fašengy, Kersciny,S gačami , Čepenie nevesty a piesne pre reláciu Cimbal paráda. V roku 2000 pre TV Markíza nahrala pásmo pesničiek do relácie Anderov rebriňak. Folklórna skupina Harihovčan každý utorok pripravuje na skúškach program, s ktorým vystupuje v blízkom i ďalekom okolí. Program je zostavovaný z , ľudových zvykov, pesničiek a tancov znašej obce .

„ Ocenenia, ktoré sme spoločne získali “

V súčasnosti je vedúcou kolektívu p. Helena Geletková

Autorom scénických pásiem je Ladislav Boržík.

1.mája 44, 053 01 Harichovce

0944 497 903

gelinka9@gmail.com

„ Harihofske dziefčatečka “

Pri príležitosti 20. výročia vzniku folklórnej skupiny bolo nahrané a vydané prvé jubilejné CD. CD je možné objednať u p. Heleny Geletkovej.