Dodatok č. 3 ktorým sa mení VZN obce Harichovce č.47-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí, Školskej jedálne a CŠPP v Harichovciach

Dodatok č. 3 ktorým sa mení VZN obce Harichovce č.47-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí, Školskej jedálne a CŠPP v Harichovciach  • Verzia
  • Stiahnuť 3
  • Veľkosť súboru 145 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 25. augusta 2020
  • Posledná aktualizácia 25. augusta 2020

Zanechaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked*