Dodatok č. 1 VZN č. 45-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 VZN č. 45-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  • Verzia
  • Stiahnuť 4
  • Veľkosť súboru 252 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 25. augusta 2020
  • Posledná aktualizácia 25. augusta 2020

Zanechaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked*