Deň zeme – fotogaléria

Deň zeme – fotogaléria

Deň zeme, pri tejto príležitosti prišli poslanci s návrhom pomôcť, vykásať rukávy a nechať za sebou kus poctivej práve, v prospech nás všetkých. Ďakujem všetkým, ktorí sa uvedenej akcie zúčastnili. Ďakujem pánovi Barlokovi z Národného parku Slovenský raj, bolo to zaujímavé stretnutie. Predtým sa konala brigáda v areáli materskej školy, kde sme tiež mali poslanecké zastúpenie a ako môžete vidieť na poslednej fotke, znova kus poctivej práce. ĎAKUJEME