03. Zasadnutie obecného zastupiteľstva – POZVÁNKA

03. Zasadnutie obecného zastupiteľstva – POZVÁNKA

Obec Harichovce pozýva širokú verejnosť na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v piatok 24.02.2023 o 18:00 v zasadačke OcÚ Harichovce. Zasadnutie bude prebiehať na základe programu uvedeného v pozvánke.