Korčuľovanie pre verejnosť

Korčuľovanie pre verejnosť

Na ľadovej ploche ŠK Harichovce je ľad pripravený na korčuľovanie, pozývame širokú verejnosť.