Urbariát PS Harichovce

Urbariát PS Harichovce

Výbor Urbariátu PS Harichovce oznamuje svojím členom, že sa bude vyplácať nájomné za lesnú a poľnohospodársku pôdu za rok 2022 dňa 19.2.2023 v čase od 13:00 do 16:00 v administratívnej budove Urbariátu PS Harichovce. Zároveň sa budú podpisovať nájomné zmluvy na poľnohospodársku pôdu.