Pošta zatvorená – 7.2.2023

Pošta zatvorená – 7.2.2023

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 7.2.2023 t.j. v utorok, bude pošta celý deň zatvorená.