Pošta zatvorená – 31.1.2023

Pošta zatvorená – 31.1.2023

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 31.1.2023 t.j. v utorok, bude pošta celý deň zatvorená.