Nový ÚPN Harichovce

Nový ÚPN Harichovce

Oznámenie o strategickom dokumente ​

Oznámenie o strategickom dokumente vypracovane podľa zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o osudzovaní vplyvov na životné prostredie ÚPN obce Harichovce

Územný plán - Zadanie - Návrh